Groenestroomcertificaten

GSCs, oftewel groenestroomcertificaten, zijn in het leven geroepen door de Vlaamse overheid om gebruik van hernieuwbare energiebronnen te promoten. Ze zijn van toepassing bij het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie, waterenergie, windenergie, biogas, etc.

In een particuliere omgeving gaat het veelal uitsluitend om zonne-energie opgewekt door zonnepanelen en zonneboilers. Alvorens u te informeren over hoe je ze nu exact kunt verkrijgen, even een woordje over de certificaten zelf.

Energieleveranciers worden verplicht jaarlijks een aantal groenestroomcertificaten in te dienen, dit om de energiesector er toe aan te zetten blijvend te investeren in hernieuwbare energie. Slagen zij er niet in, het bij quotum bepaalde aantal GSCs in te leveren, dan worden zij hierop beboet.

De instantie die daarop toeziet in Vlaanderen is de VREG, oftewel de Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt. Wilt u als particulier aanspraak maken op groenestroomcertificaten dan is het ook deze instantie die u zal moeten contacteren.

Het verkrijgen van groenestroomcertificaten bestaat uit 3 stappen. Ten eerste zal u moeten investeren in een stroom- of warmtegenererende installatie, met andere woorden: een zonnepaneel of zonneboiler.

Vervolgens laat u deze keuren, om dan tenslotte uw groenestroomcertificaten aan te vragen bij de VREG. Vergeet niet dat de aankoop van zonnepanelen en zonneboilers gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, dit uiteraard ook voor particulieren.

Eens uw installatie vervolledigd is, contacteert u de VREG voor een AREI-keuring (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Dit mag enkel gebeuren voor de ingebruikname van het systeem. Dit is uiterst belangrijk. Nadat u deze AREI-keuring hebt doorstaan heeft u een jaar de tijd om wederom de VREG te contacteren en uw installatie aan te geven.

Eens dat gebeurt is maakt u aanspraak op een groenestroomcertificaat voor elke 1000kWh die u genereert. Het is belangrijk te melden dat de VREG slechts opereert in Vlaanderen. Bent u woonachtig te Brussel dan contacteert u de BRUGEL. Voor Wallonië is dit de CWaPE.

Verwant met Groenestroomcertificaten:

Rendement zonnepanelen
Prijs zonnepanelen
Installateurs zonnepanelen
Hoe werkt een zonnepaneel
Zonnepanelen kopen
Prijzen zonnepanelen
Levensduur zonnepanelen
Groene stroom
Offertes zonnepanelen
De prijs van zonnepanelen
Zonnepanelen zelf plaatsen
Zonnepanelen aankopen
Hoe zelf zonnepanelen plaatsen?
Hoge energiefactuur voorgoed voorbij!
Word onafhankelijk van uw energieleverancier met zonnepanelen

Vergelijk prijzen van energiebesparende maatregelen en doe meteen voordeel:

Prijzen zonnepanelen

Prijzen zonneboilers

Prijzen warmtepompen

  • Partners
  • Handige links

Ecoportaal op Youtube

Goedkope verwarming - laagste prijzen voor goedkope verwarming.

Verwarming

Zonnepanelen installatie

Vochtproblemen oplossen